We verzamelen momenteel de mogelijkheden die onze leden hebben om met Zon PV aan de slag te gaan. We werken aan:

 

  • Collectieve zonprojecten bestaande uit 2000 zonnepanelen (niet postcoderoos)
  • Binnen het bovenstaande project is speciale aandacht voor zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed (woningbouwverenigingen, gemeentelijk vastgoed, sportverenigingen e.a.).
  • We hebben berekeningen gemaakt voor de postcoderoos (voorlopige conclusie: voorzichtig zijn, is complex)
  • Crowdfunding en voorfinanciering
  • Zonnepanelen via werkgevers (PV- privé , Bedrijf zoekt buur, Zonnepanelen van de zaak)

 

Speciale aandacht heeft de salderingsproblematiek voor de meter. Het energieakkoord 2013 gaat uit van een energiebelastingkorting van € 0,075 excl. btw. E.a. is door de overheid uitgewerkt in het belastingplan 2014. Alle informatie hiervoor is voor de leden beschikbaar via het handboek en toegang tot een Dropbox.