Sociaal Levende Wind

De leden van de VEC NB zetten zich in om zoveel mogelijk van de windopgave in Noord Brabant Sociaal Levend te krijgen. Peiler 2 uit het nationale energieakkoord spreekt van een realisatie van 6000MW wind op land. De provincie Noord Brabant heeft voor 470,5 MW een provinciaal bod uitgebracht.

 

Wij vinden het enorm belangrijk dat zoveel mogelijk huishoudens, bedrijven en andere organisaties in Noord Brabant mee kunnen doen met deze windmolen opgave omdat:

 

Financieel (goed lezen!):

470,5 MW zijn ongeveer 155 windmolens van 3MW opgesteld vermogen. Die kosten ongeveer € 4,2miljoen per stuk waardoor de gehele investering in Noord Brabant ongeveer op €650miljoen uitkomt. De windmolens worden bekostigd met een SDE+ bijdrage (Stimulering Duurzame Energie regeling) en de SDE+ pot wordt gevuld via een opslag op de energierekening van alle inwoners, bedrijven en andere organisaties in NB. Dit is geregeld in de Wet Opslag Duurzame Energie. Ongeveer 50% van de bijdrage wordt door particuliere huishoudens betaalt. Zo betaalt een gemiddeld huishouden in 2016 € 45,– hieraan mee en alle Brabantse huishoudens samen € 55miljoen !!!.

 

Als de windmolens gebouwd worden door projectontwikkelaars en/of energiebedrijven dan profiteren die van de financiële voordelen terwijl een windmolen prima coöperatief geëxploiteerd kan worden. Daarom roepen we iedereen in Noord Brabant, inclusief bestuurlijk NB, op ervoor te zorgen dat de windmolens door lokale coöperatieve verenigingen geëxploiteerd kunnen worden. Deze coöperatieve verenigingen moeten dan wel aan de ICA principes voldoen en zo ingericht zijn dan zoveel mogelijk inwoners van NB mee kunnen doen.

 

Levering van Energie:

470,5 MW aan windmolens betekent voldoende stroom voor 232.500 huishoudens in NB. Die stroom gaat geleverd worden door energiebedrijven met een vergunning (verplicht aan kleinverbruikers). Het energiebedrijf dat de windmolen in eigendom heeft is door het bezit van de GvO’s (garanties van oorsprong) ook degene die bepaald wie de stroom van die molen mag afnemen. Veelal is dat het energiebedrijf zelf. Zo kan het dus gebeuren dat er voor de Noord Brabantse stroom, straks maar een paar aanbieders zijn. De exploitatie van een windmolen kan prima door energiecoöperaties gedaan worden die van de inwoners uit NoordBrabant zelf zijn. De bepalen dan ook zelf wie ze de stroom levert, een volgens ons veel gezondere situatie.

 

Molen als middel, niet als doel:

De energietransitie, de overgang naar hernieuwbare bronnen, staat nog maar in de kinderschoenen in Nederland. We zullen Jan en Alleman mee moeten zien te krijgen om de opgave (o.a. klimaatdoelen) waarvoor we staan te realiseren. Het bezitten van een stukje windmolen geeft net als het bezitten van een zonnepaneel veel meer bewustwording. Het is inmiddels bekend dat mensen die zonnepanelen hebben, na aanschaf ook gaan investeren in reductie en andere maatregelen binnen de Trias Energetica. Daarbij kunnen eventuele coöperatieve dividenden ingezet worden om andere lokale energiedoelen te helpen realiseren.

 

Zeker zolang het Europese ETS systeem niet naar behoren functioneert en de windmolens door het waterbed in dit ETSsysteem (CO2 rechtensysteem) niet wezenlijk bijdragen aan CO2 reductie is het belangrijk de windmolens in te zetten om een ander doel te realiseren, namelijk het aanjagen van de energiereductie in de bebouwde omgeving en gedragsaanpassing.