E-reductie bestaande woning

Peiler 1 uit het Nationale Energie Akkoord is energiereductie bestaande bouw. Noord Brabant kent ongeveer 1,2 miljoen huishoudens. Omdat Noord Brabant een rijke historie kent zijn er veel oudere woningen te vinden. Deze woningen gebruiken over het algemeen veel energie. Investeren in actieve en passieve reductie loont maar het is een complex en veelzijdig vraagstuk. Veel mensen willen wel, maar waar moet je beginnen?

 

Wij zetten ons in om:

  • kennis uit bijvoorbeeld de Blok voor Blok aanpak bij onze leden te krijgen
  • de mogelijkheden voor financieringen te ontsluiten
  • mantelafspraken (bijvoorbeeld over isolatie) te maken
  • wijkaanpak te ontwikkelen
  • proefprojecten te initiëren
  • etc.

 

Er komt meer informatie beschikbaar de komende weken.