Projecten

VEC NB zet zich in op:

  • Collectief ZonPV
  • Sociaal Levende Wind
  • Energiereductie

 

en alles wat daarbij hoort zoals:

 

  • crowdfunding
  • wet- en regelgeving
  • kennisdelen – lobby
  • administratie, inkoop en fakturatie (opbouw administratieve organisatie)
  • proces- en projectbegeleiding (nieuw te vormen coalities, projecten e.d.)
  • ondersteuning leden (lokale EC’s)
  • onderzoek naar (zelf-)levering