Producten ontwikkeld tijdens het project Groene Woud Energiecoöperaties.

Het project Energiecoöperaties Het Groene Woud draagt bij aan een mooi en schoon land voor alle inwoners en bezoekers. Europa en de Provincie Noord Brabant maken dit project mogelijk

 logo-eu

EUROPESE GEMEENSCHAP- ELFPO
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”


NIEUW: Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud
(zie ook onderaan dit bericht).

Hieronder vindt u een samenvatting van de producten die mede zijn ontwikkeld en projecten die uitgevoerd zijn tijdens de looptijd van het project Groene Woud Energiecoöperaties. Klikt u op de groene link om een bestand te downloaden of om verwezen te worden naar de onderliggende informatie. Omdat tijdens dit project ook het Nationale Energie Akkoord van kracht is geworden volgen de producten de mogelijkheden die hieruit voortkomen.

Er is een compleet handboek voor het opstarten van een LEC beschikbaar. Zowel de beschrijving van het proces, de richtlijnen voor de opstart, de inrichting van coöperatie (governance) en de achtergronden van de energiemarkt zijn hierin beschreven. Door meerdere initiatiefgroepen zijn hele goede basisverhalen geschreven (voorbeeld: Basisverhaal Schijndel).

Download het Handboek opstart – LEC   Een korte Analyse E-akkoord en het Waarom – hoe – wat van lokale gemeenschaps-coöperaties.

Energiebesparing.

De ambitie in het Nationale Energie Akkoord spreekt van 1,5% energiebesparing per jaar. Het is echter nog niet zo makkelijk om mensen te bewegen thuis aan de slag te gaan. De evaluatie van de blok voor blokprojecten leert dat het aantal mensen dat wel aan de slag gaat groter is naarmate de vraag uit de buurt, de straat of de wijk zelf komt.

Dit is precies de focus die Energie Schijndel had bij het ontwikkelen van het concept Watt Nu. Geïnspireerd door het succes van Transitiontown Totnes (UK) ontwikkelde Energie Schijndel een doe het zelf pakket. Samen met de buren aan de slag. De energierekening op tafel en stap voor stap ontdekken waar je energieverbruik naar toe gaat en wat je er aan kunt doen. Zie voor onderliggende informatie de website van Energie Schijndel

Energiecoöperatie Boxtel, ontwikkelde het concept ‘Energiecentrum’. Gebruik makend van een leegstaand winkelpand in het centrum biedt de lokale energiecoöperatie (LEC) straks in samenwerking met de gemeente, de woningbouwvereniging, het lokale MKB en het lokale onderwijs inspiratie en informatie voor inwoners en bedrijven. Het centrum moet nog gerealiseerd worden maar omdat EC Boxtel samen met Energie Schijndel en EC073 (Den Bosch) net de tender woningisolatie hebben ‘gewonnen’ zal dit zeker in 2015 geschieden.

Een beschrijving van het project volgt z.s.m. Het is bijna klaar. De subsidieaanvraag tender isolatie van EC Boxtel, Energie Schijndel en EC073 vindt u hier:  Aanvraagformulier Woningisolatie De Verbinding. Voor de uitvoering van de tender is een aparte doelcoöperatie opgericht ‘De Verbindingmakers’.

Meerdere lokale initiatieven werken samen met het netwerkbedrijf via het project Buurkracht in samenwerking met het netwerkbedrijf. Wilt u ook aan de slag via www.buurkracht.nl vindt u de informatie.

Om mensen te helpen meer inzicht te krijgen in hun energie-uitgaven en te switchen naar een groene energieleverancier tegen een betere prijs is een switchservice ontwikkeld welke onder eigen label van de LEC is in te zetten. De LEC krijgt een provisie per switch per jaar. We doen dit in samenwerking met de Groene Energieswitch. Wilt u ook aan de slag dan kunt u contact opnemen per mail.

Opschalen hernieuwbare productie:

Windenergie is binnen het Nationale Energieakkoord een van de grootste opgaven voor de komende jaren. Maar liefst 2000 nieuwe windmolens op land komen erbij. Maar hoe krijg je als LEC een positie? Hoe financier je een windmolen, wat is het verdienmodel, hoe zorg je dat je de energie kunt leveren aan je leden, hoe onderhandel je met een energiebedrijf dat al een positie heeft en waarmee heb je te maken als het gaat om weerstanden? Veel van deze vragen zijn beantwoord tijdens de gesprekken met Essent voor de overname van 1 of meerdere, in 2015 te bouwen, windmolens op de Kattenberg, grens gemeente Oistewijk – Oirschot.

Omdat het project nog ‘onderhanden’ is, is het onderliggende rapport begin januari pas te downloaden.

Het benutten van biomassa voor energieproductie is ook een grote uitdaging. Samen met Energie Schijndel en de eigenaren van het project Groene Woud Gas is een projectplan opgesteld om te komen tot een energie-coöperatie met eigen leveringsvergunning in Sint Oedenrode. Een eerste verkenning van dit project is HIER te vinden.

Benutting van zonne-energie:

De zon geeft in 1 uur zoveel energie op aarde dat als we die energie zouden kunnen opvangen we een heel jaar in onze energiebehoefte kunnen voorzien.

Voor ZON PV (Photo Voltaïsch) zijn alle vormen van producten uitgewerkt met bijbehorende rekensheets, waar mogelijk voorzien van modelcontracten en een stappenplan voor het terugvragen van de BTW door particulieren. Zo zijn uitgewerkt: Zonnepanelen voor individuele leden, ZOAD (Zon Op Andermans Dak) klein vanaf 20 panelen en ZOAD groot (2000 panelen). Boer zoekt buur, PV Privé, Sportvereniging zoekt bedrijf, Zonnepanelen van de zaak. SDE+ projecten en zonnepanelen voor huurders.

Te downloaden:

Overwegingen voor EC inzake zonnepanelen

3 Stappenplan BTW teruggave zonnepanelen

Bedrijf zoekt buur varianten

PV particulier

Model exploitatieberekening SDE+ 2014

SDE+ 2014 berekening  (inschatten 500 panelen)

Klein ZOAD verhuur (Zon Op Andermans Dak

Veel aandacht is besteed aan de zogenaamde postcoderoos regeling. Een volledige analyse inclusief rekenmodellen em knelpunten analyse is beschikbaar. Helaas is de huidige opzet niet rendabel te organiseren. Dit dringt nu ook door in de Tweede Kamer. Een kopie van het rapport van Atrivé en de onderliggende rekenmodellen vindt u . Zie ook: Postcoderoos Stavaza nov 2014

Meerdere initiatieven en hun gemeente hebben we begeleid bij het aanvragen van SDE+ subsidie. De eerste beschikking is al binnen Energie Schijndel kan zich via crowdfunding onder de leden gaan opmaken om zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf mogelijk te maken. Betaalbare, eigen en duurzame energie komt zo weer een stapje dichterbij.

Lokale werkgelegenheid:

Een van de belangrijke argumenten om met decentrale energie aan de slag te gaan is ook te voorzien in lokale werkgelegenheid. In samenwerking met EC Boxtel is uitgewerkt hoe je zonnepanelen organiseert met inzet van lokale bedrijven en facturatie via de eigen energiecoöperatie. Omdat dit maatwerk is, worden de onderliggende contracten niet openbaar gemaakt. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met EC Boxtel. www.ecboxtel.nl

Financiering:

Financiering van lokale energieprojecten is een uitdaging. Enerzijds hebben we de mogelijke rendabele business cases uitgewerkt, anderzijds hebben we ook onderzocht hoe die dan zijn te financieren. Bijzondere aandacht is besteed aan crowdfunding met dank aan Energiek Heusden, financiering via de LEC door middel van ledencertificaten, de governance, de administratie, wet- en regelgeving.

Een voorbeeld van een geschikt Certificaten reglement Concept

Een voorbeeld van een leden-leningenreglement van een wind coöperatie vindt u http://www.deltawind.nl/docs/item/111

Bent u zich ervan bewust dat toezicht op financiën geschiedt door de http://www.afm.nl 

Sociale Innovatie:

VET-Vught heeft een onderzoek gedaan naar de mens kant binnen energiecoöperaties. Vrijwilligersvermoeidheid is een bekend fenomeen. Hoe voorkom je dit? Hoe zorg je dat de kracht van Onderop (de zwerm) optimaal benut wordt? Lees het boeiende Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud. De interviews/enquete/achtergronden zijn:

bijlage 1 Samenvatting opzet onderzoek

bijlage 2 opzet diepte interviews bestuursleden

bijlage 3 diepte-interviews bestuursleden

bijlage 4 verwerking diepte-interviews

bijage 5 verwerking enquete actieve leden

bijlage 6 Skills Plotting Tool

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met www.vet-vught.nl Dianne Schellekens en/of Vincent Snels

——————————————————-

Voor informatie over het hele project kunt u contact opnemen met

Martijn Messing: mmessing@vecnb.nl of mobiel 06-46236839

 

De contactgegevens van de deelnemende energie-coöperaties binnen dit project:

www.ecboxtel.nl

www.energiekheusden.nl

www.energieschijndel.nl

www.vet-vught.nl

www.dec-oisterwijk.nl