Nieuwe leden

VEC NB is een coöperatie van coöperaties in Noord Brabant. Deelname staat open voor alle energie coöperaties in de provincie Noord Brabant.

In de maand april organiseren we speciale regiobijeenkomsten om kennis te maken en nadere informatie te verstrekken. Hieronder alvast een paar antwoorden op veel gestelde vragen:

Wie mag lid worden?:

Lidmaatschap staat open voor alle energiecoöperaties in Noord Brabant die lokaal georiënteerd zijn (gemeenschapscoöperatie) en minimaal 80% particulieren als lid hebben (dus geen ondernemerscoöperaties). VEC NB hanteert de ICA principes. Leden of toekomstige leden van de VEC NB omarmen die, uit de rijke coöperatieve historie voortkomende, principes ook.

Wie is de baas?

VEC NB is een coöperatie van coöperaties en net als bij de leden is binnen de VEC NB de Algemene Leden Vergadering het hoogste orgaan. Die stelt een RvCommissarissen (of RvToezicht) en die een bestuur. Voorlopig nemen de initiatiefnemers namens de oprichtende leden de honneurs waar.

Wat kost lidmaatschap?

Dat moet nog door de ALV worden bepaald. Voorlopig stellen we € 250,– per jaar voor.

Worden er al salarissen betaald?

De VEC NB heeft niemand in dienst maar werkt met flexibele inleen waar dat nodig is en waar budget voor is, verder drijft de VEC NB nu vooral op vrijwillige inzet van meerdere initiatiefnemers.

Is de VEC NB überhaupt nodig, iedereen wil toch lokaal aan de slag?

Dit zijn eigenlijk 2 vragen en op beide vragen antwoorden we JA. Het organiseren van grootschalige(re) projecten in al haar facetten (wet- en regelgeving, financiering, fiscaliteit, begeleiding, administratie e.d.) vraagt een professionele aanpak die vaak kosten met zich meebrengt die groter zijn dan het lokale draagvlak. Daarbij zijn de uitdagingen voor vrijwel ieder lokaal initiatief gelijk. Daarom geven we ook graag uitvoering aan ICA principe 6, coöperatie tussen coöperaties om de bovenlokale uitdaging aan te gaan. Dat doen we overigens zonder afbreuk te doen aan ICA principe 1, open en vrijwillig lidmaatschap en ICA principe 2, democratische controle door de leden en ICA principe 4, autonomie en onafhankelijkheid.

Lokaal is lokaal en blijft lokaal, VEC NB is geen koepel maar juist een dienstverlenende organisatie. Het is zelfs een dochter- coöperatie, de lokale Energie Coöperaties zijn de leden, die staan aan het roer.

Gaat de VEC NB energie leveren?

Dit is een veelgehoorde vraag, met name gesteld door bestuurders. De VEC NB gaat zelf voorlopig nog geen energie-leveren maar de wens bij de leden is wel dat lokaal opgewekte energie door de leden ook door de leden zelf kan worden afgenomen. Het is namelijk heel plezierig als je bijvoorbeeld coöperatief een windmolen exploiteert en je kunt ook zeggen dan je de stroom van je eigen windmolen afneemt. Helaas voorziet de wetgeving (nog) niet in eenvoudige manier om dit te doen anders dan via een leveringsvergunning die noodzakelijk is voor leveranciers aan kleinverbruikers. Er wordt wel onderzocht hoe we op de juiste manier aan de wens van de leden tegemoet gekomen kan worden.

Geïnteresseerd? Neemt u dan hier contact op met het secretariaat. U krijgt dan zo spoedig mogelijk de door u gewenste informatie en/of het aanvraagformulier voor het lidmaatschap toegestuurd. Desgewenst nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.